Privacy

Deze website is eigendom van NSS Services bvba.

Contactgegevens
NSS Services bvba
Egemsesteenweg 57
8700 Tielt
info@recycards.com

ondernemingsnummer: BE0462261616

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

1. Algemeen
NSS Services verzekert u de vertrouwelijke verwerking van de gegevens die u meedeelt of waartoe wij toegang hebben, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking
De website is eigendom van en wordt beheerd door NSS Services bvba. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is NSS Services bvba. U kan de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bereiken per mail info@nss-services.be

3. Verwerkte persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u meedeelt bij het invullen van het contactformulier (uw naam, bedrijfsnaam, e-mail adres, postadres, telefoonnummer, activiteit van uw bedrijf en bericht) worden verwerkt door NSS Services bvba met het oog op het beheer van haar relatie met u, met inbegrip van het verzenden van een e-mail of enige andere communicatie om u op de hoogte te brengen en houden van onze diensten. Zonder deze gegevens kunnen we uw vraag niet beantwoorden. Door uw persoonsgegevens mee te delen, verklaart u zich onvoorwaardelijk akkoord met de verwerking van de door u ingevoerde persoonsgegevens. Deze gegevens worden door bewaard voor een periode die noodzakelijk is om onze diensten te kunnen uitvoeren.

4. Doeleinden van de verwerking
De via deze website verkregen persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor de communicatie met u m.b.t. onze dienstverlening, onze werkwijze of de door ons geleverde diensten. Zij worden nooit aan derden meegedeeld.

5. Recht op inzage, verbetering of schrapping
De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage, correctie of schrapping van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan NSS Services bvba, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren of te schrappen die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. U heeft tevens steeds het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

6. Gebruik van ‘cookies’.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen functionele ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Internetbrowsers zoals Internet Explorer®, Firefox® of Chrome® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Deze website kan ook cookies gebruiken die op basis van de pagina’s die u op deze website bezoekt, bijhoudt voor welke producten of diensten u interesse kan hebben. Mocht u geen cookies willen installeren, dan kan u dit in uw browser uitzetten. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser.